ZIMOWISKO – WISŁA

W dniach 17.01.2020 – 26.01.2020r

Wypoczynek ZIMOWY dla 42 dzieci rolników objętych ubezpieczeniem w KRUS z terenu powiatu łaskiego, bełchatowskiego oraz zduńskowolskiego w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze „środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 700 zł na każdego uczestnika”


Szczegóły w linku i zakładce Oferta