Nasze Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenie Społecznego Rolników w wysokości 780,00 zł na dziecko – umowa została podpisana w dniu 11.02.2022r.   

    Aktualnie zakończono nabór uczestników na turnus ze względu na wyczerpanie miejsc.