Nasze Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie na kolonie letnie z programem profilaktyki zdrowotnej w kwocie 950,00 zł. na dziecko rolnika objętego ubezpieczeniem w KRUS z terenu powiatu łaskiego.

Proponowane turnusy:

1. Pobierowo – Ośrodek „Młodzi Herosi” termin: 17.07.-28.07.2022r.

2. Darłówko – Ośrodek Wypoczynkowy „Diuna” termin 07.08.-17.08.2022r.

Ze względu na przyznanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dofinansowania tylko dla 65 dzieci – nabór został zakończony