O nas

Z inicjatywy działających w strukturach ZHP instruktorów doszło do zebrania założycielskiego stowarzyszenia w dniu 25 marca 2009 roku. Licząca 17 osób grupa inicjatywna postanowiła stworzyć własne środowisko, które podejmie szersze działania na rzecz społeczności lokalnej. 31 lipca 2009 roku Stowarzyszenie, które przyjęło nazwę: Łaskie Stowarzyszenie harcerskie „Grabia” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000330823.

 

Główne cele Stowarzyszenia to m.in.:

» działania na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego,
» prowadzenie działalności kształceniowej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
» realizacja zadań związanych z rozwojem zainteresowań, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
» organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w formach wyjazdowych oraz w miejscu zamieszkania, także poza granicami kraju,
» podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez działalność opiekuńczą i charytatywną,
» rzecznictwo na rzecz dzieci i młodzieży,
» prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
» prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz resocjalizację dzieci zagrożonych patologią oraz wykluczeniem społecznym….

Zarząd:

» Andrzej Witkowski – przewodniczący
» Renata Wapińska – zastępca przewodniczącego
» Elżbieta Komorek – sekretarz
» Izabela Grzegorek – skarbnik
» Artur Białek – członek zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:

» Jadwiga Mikołajczyk – zastępczyni przewodniczącej Komisji Rewiyzjnej
» Iwona Słobodzian – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
» Jadwiga Bajzert – członek Komisji Rewizyjnej
» Ewelina Mituła – sekretarz Komisji Rewizyjnej

 

Do pobrania:

Statut ŁSH Grabia – doc

Statut ŁSH Grabia – pdf