Partnerzy

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
www.rcpslodz.pl
91-302 Łódź ul. Snycerska 8
tel. 42 203 48 00, 42 203 48 01
info@rcpslodz.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
www.mpips.gov.pl/
00‐513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5
tel. 22 661 10 00
info@mpips.gov.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łasku
http://www.laskidomkultury.com.pl/index.php/uniwersytet-iii-wieku
98-100 Łask ul. Narutowicza 11
tel. 43 675 43 63; 515 898 317
laski.utw@onet.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku
www.mgopslask.pl
98-100 Łask ul. Warszawska 14
tel. 43 675 21 38
mgopslask@interia.pl

Łaski Klub Sztuk Walki
http://www.proyama.pl/
98-100 Łask ul. Szkolna 2
tel. 509 337 630
stanislaw.kolodziejski@op.pl

Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”- Oddział w Łasku
www.arka-noego.org.pl
98-100 Łask ul.1 Maja 7/16
tel. 43 676 28 81 tel. kom. 606 857 494
ewawrobel@poczta.onet.pl

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku
www.mgopslask.pl
98-100 Łask ul. Kościuszki 14
tel. 43 675 3637

Łaski Dom Kultury
www.laskidomkultury.com.pl
98-100 Łask ul. Narutowicza 11
tel. 43 675 37 13 tel/fax. 43 675 54 84
laskidomkultury@poczta.fm

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku (Ekonomik)
http://studia.ekonomik1.pl
98-100 Łask ul. 9 Maja 28
tel. 43 675 21 03

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie
www.kolumnazso.pl
98-100 Łask ul. Toruńska 1
tel. 43 675 46 60
kolumnazso@poczta.onet.pl