WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 2023 31 FINAŁ

G R A M Y 29 stycznia 2023

31 FINAŁ kwestuje na:
„Chcemy wygrać z sepsą!
Gramy dla wszystkich- małych i dużych”

Organizujemy jak co roku Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – SZTAB nr ID 1025

Przyjmujemy zgłoszenia wolontariuszy. Ankieta do pobrania w formie wydruku w naszym biurze w „Ekonomiku” przy ul. 9 Maja 28 lub w wersji do wydrukowania „klik”. Wolontariusze kwestujący w naszym sztabie w poprzednich latach nie muszą dostarczać swoich zdjęć. Zapisy przyjmujemy do 30 listopada br.

Z A P R A S Z A M Y !

Łaskie Stowarzyszenie Harcerskie „Grabia”,     
98-100 Łask, ul. 9 Maja 28, tel. 603674768
e-mail: wit.andrzej@o2.pl