Wypoczynek zimowy dla 40 dzieci rolników

ZIMOWISKO – WISŁA


W dniach 15.02.-24.02.2019r.

Wypoczynek ZIMOWY dla 40 dzieci rolników objętych ubezpieczeniem w KRUS z terenu powiatu łaskiego oraz zduńskowolskiego w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze „środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 680 zł na każdego uczestnika”

Szczegóły w linku i zakładce Oferta